TÀI TRỢ - TRIỂN LÃM

LÝ DO TÀI TRỢ

 

PHÂN KHU TRIỂN LÃM

HẠNG MỤC TRIỂN LÃM

LIÊN HỆ TÀI TRỢ – TRIỂN LÃM – PHÁT BIỂU

Ms. Phạm Vương Quỳnh Chi, Event Manager.
ĐTDĐ: (+84) 967 809 078 (What Apps, Viber, Zalo)
Email: chi.pham@bhubgroup.com

LIÊN HỆ THAM DỰ – THAM QUAN TRIỂN LÃM

Ms. Trần Thị Diệu Linh, Attendee Manager.
ĐTDĐ: (+84) 941 738 956 (Zalo, Viber)
Email: linh.tran@bhubgroup.com