MEDIA COVERAGE

MEDTECH4.0 2022 MEDIA COVERAGE

No. CHANNELS LINKS
1 VTC1 https://youtu.be/94NcZtORuWg
2 Cổng thông tin Bộ Y tế https://moh.gov.vn/hoat-dong-cua-dia-phuong/-/asset_publisher/gHbla8vOQDuS/content/hoi-thao-va-trien-lam-cong-nghe-y-te-4-0-medtech-4-0-
3 Cổng thông tin Tổng hội Y học Việt Nam http://tonghoiyhoc.vn/hoi-thao-va-trien-lam-cong-nghe-y-te-4-0-medtech-4-0.htm
4 Sức khoẻ cộng đồng https://suckhoecongdongonline.vn/hoi-thao-va-trien-lam-cong-nghe-y-te-40-se-dien-ra-vao-ngay-20-6-2022-d254920.html?fbclid=IwAR019HGPswVlFqzSRvmn-17nBJJYWFqVof77tJziK9DrumtoLy047tYpzZo
5 Sức Khỏe Cộng Đồng https://suckhoecongdongonline.vn/nhung-tac-dong-cua-cuoc-cach-mang-cong-nghiep-lan-4-doi-voi-linh-vuc-y-te-giai-doan-2022–2025-d255079.html
6 VNExpress https://vnexpress.net/fpt-is-hien-ke-cho-benh-vien-trong-chuyen-doi-so-4478620.html
7 Vietnamnet https://vietnamnet.vn/benh-vien-khong-giay-to-khong-xep-hang-khong-thanh-toan-bang-tien-mat-2031850.html
8 Khoa học và Đời sống https://khoahocdoisong.vn/medtech-4-0-thuc-day-chuyen-doi-so-tai-cac-benh-vien-194766.html
9 Khoa học và Đời sống https://khoahocdoisong.vn/medtech-4-0-thuc-day-chuyen-doi-so-tai-cac-benh-vien-194766.html
10 Tạp chí Nhịp Sống Số https://nss.vn/chu-dong-trong-cham-soc-suc-khoe-nguoi-dan-nho-cong-nghe-va-chuyen-doi-so-26055.htm 
11 Tạp chí Điện tử Thông tin và Truyền thông https://ictvietnam.vn/nhan-dien-thach-thuc-cds-y-te-va-giai-phap-20220622172715476.htm 
12 ICT Việt Nam https://ictvietnam.vn/medtech-40-goi-y-de-nganh-y-te-hoat-dong-hieu-qua-va-giam-thieu-rui-ro-20220618015302219.htm 
13 VietNam Plus https://en.vietnamplus.vn/medtech-40-promotes-digital-transformation-in-health-sector/231428.vnp
14 VietNam Plus https://www.vietnamplus.vn/hien-thuc-hoa-muc-tieu-chuyen-doi-so-tai-cac-co-so-kham-chua-benh/799719.vnp
15 Tạp chí tự động hoá ngày nay https://vnautomate.net/hoi-thao-va-trien-lam-cong-nghe-y-te-4-0-thuc-day-chuyen-doi-so-nganh-y-te.html?fbclid=IwAR0foN6vJmlkKaqKHzm4eUeGoxRLIPzx18WXxWm95Nes4d6xtl_AAe5hvRM
16 Đời sống https://doisong.trithuccuocsong.vn/medtech-4-0-thuc-day-chuyen-doi-so-tai-cac-benh-vien-194766.html
17 Tạp chí Thi đua Khen thưởng http://www.thiduakhenthuongvn.org.vn/chinh-tri-xa-hoi/hoi-thao-va-trien-lam-cong-nghe-y-te-40-medtech-40
18 Doanh nghiệp phát triển https://doanhnghiepphattrien.com.vn/medtech4-0-mang-den-nhieu-giai-phap-cong-nghe-y-te/
19 Công Thương https://congthuong.vn/hoi-thao-trien-lam-cong-nghe-y-te-40-ket-noi-nha-cung-cap-voi-benh-vien-co-so-kham-chua-benh-180736.html
20 Tuổi Trẻ và Pháp Luật https://phapluat.tuoitrethudo.com.vn/day-manh-chuyen-doi-so-trong-linh-vuc-y-te-67945.html
21 VietTimes https://viettimes.vn/hoi-thao-va-trien-lam-cong-nghe-y-te-4-0-dien-ra-vao-ngay-mai-20-6-post157872.html
22 VietTimes https://viettimes.vn/cong-nghe-y-te-4-0-chuyen-doi-phuong-thuc-lam-viec-va-hinh-thanh-nguoi-thay-thuoc-so-post157903.html
23 Tuổi trẻ Thủ Đô https://tuoitrethudo.com.vn/day-manh-chuyen-doi-so-trong-linh-vuc-y-te-199208.html
24 Việt Nam News https://vietnamnews.vn/print/medtech-40-promotes-digital-transformation-in-health-sector/1251855.html 
25 Công nghệ và Đời sống http://congnghevadoisong.vn/hom-nay-dien-ra-hoi-thao-va-trien-lam-cong-nghe-y-te-40-thuc-day-chuyen-doi-so-nganh-y-te-d50231.html 
26 Báo mới https://baomoi.com/cong-nghe-y-te-4-0-chuyen-doi-phuong-thuc-lam-viec-va-hinh-thanh-nguoi-thay-thuoc-so/c/42942490.epi
27 Hội Tự Động Hóa Việt Nam https://vnautomate.net/hien-thuc-hoa-muc-tieu-chuyen-doi-so-trong-y-te.html
28 Báo Đà Nẵng https://baodanang.vn/khcn/202206/trien-lam-va-hoi-thao-cong-nghe-y-te-40-medtech40-3916017
29 Da Nang Today https://baodanang.vn/english/education-science/202206/medtech40-exhibition-and-conference-on-medical-technology-3916030/?fbclid=IwAR1LGzbTKED4cmOymUr-Fw-A_af-eeU5eRCwpoPhnIelh7XYxogLZ3JSIw8 
30 Advertising Việt Nam https://advertisingvietnam.com/trien-lam-va-hoi-thao-y-te-40-medtech40-su-kien-quy-mo-tam-co-nganh-y-te-dau-tien-tai-viet-nam-duoi-su-chi-dao-va-bao-tro-cua-bo-y-te-p16389
31 BrandsVietnam https://www.brandsvietnam.com/congdong/topic/31037-50-to-chuc-doanh-nghiep-quan-tam-Trien-lam-va-Hoi-thao-Cong-nghe-Y-te-4-0-MEDTECH4-0
32 Người quan sát https://nguoiquansat.vn/benh-vien-khong-giay-to-khong-xep-hang-khong-thanh-toan-bang-tien-mat-61993.html
33 Nhân đạo online https://www.nhandaoonline.vn/day-manh-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-chuyen-doi-so-benh-vien-a17291.html
34 Chúng ta.vn (FPT) https://chungta.vn/chuyen-doi-so/fpt-is-hien-ke-cho-benh-vien-trong-chuyen-doi-so-1135034.html 
35 Vietinbank https://www.vietinbank.vn/vn/tin-tuc/VietinBank-day-manh-Thanh-toan-vien-phi-khong-dung-tien-mat-20220621150119.html
36 TPH Soft https://tphsoft.com.vn/hoi-thao-va-trien-lam-cong-nghe-y-te-4-0-medtech-4-0
37 Speed Maint https://speedmaint.com/hoi-thao-cong-nghe-y-te-4-0-phan-mem-quan-ly-bao-tri-trang-thiet-bi-y-te-speedmaint-thu-hut-nhieu-su-quan-tam-tu-cac-co-so-y-te-benh-vien
38 VN Automate https://vnautomate.net/hoi-thao-va-trien-lam-cong-nghe-y-te-4-0-thuc-day-chuyen-doi-so-nganh-y-te.html