LIÊN HỆ

TRỤ SỞ TẠI HÀ NỘI

Đ/c: P105, N1, 422 Kim Giang, Hoàng Mai, Hà Nội.

Tel.: (+84) 24 6290 3732 – (+84) 24 6290 3734)

Email: event@bhubgroup.com

Website: https://bhubgroup.com/

Facebook: https://www.facebook.com/BHubgroup/

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/bhub-group/