All Speakers Layouts

his is sample of page tagline and you can set it up using page option

Grid 2 Columns

Grid 3 Columns

Grid 4 Columns

Grid 5 Columns

Classic 2 Columns

Ông ĐỖ TRƯỜNG DUY

Ông ĐỖ TRƯỜNG DUY

Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế.
Thiếu tướng, PGS. TS. BS. NGUYỄN HỒNG SƠN

Thiếu tướng, PGS. TS. BS. NGUYỄN HỒNG SƠN

Giám đốc Bệnh viện Quân Y 175

BS. TRỊNH VĂN MẠNH

BS. TRỊNH VĂN MẠNH

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh
LÃNH ĐẠO

LÃNH ĐẠO

Tổng hội Y học Việt Nam

Classic3 Columns

Ông ĐỖ TRƯỜNG DUY

Ông ĐỖ TRƯỜNG DUY

Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế.
Thiếu tướng, PGS. TS. BS. NGUYỄN HỒNG SƠN

Thiếu tướng, PGS. TS. BS. NGUYỄN HỒNG SƠN

Giám đốc Bệnh viện Quân Y 175
BS. TRỊNH VĂN MẠNH

BS. TRỊNH VĂN MẠNH

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh

LÃNH ĐẠO

LÃNH ĐẠO

Tổng hội Y học Việt Nam
Ông NGUYỄN TRƯỜNG NAM

Ông NGUYỄN TRƯỜNG NAM

Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế.
GS. TS. BS. PHẠM MINH THÔNG

GS. TS. BS. PHẠM MINH THÔNG

Chủ tịch Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam.

Classic 4 Columns

Ông ĐỖ TRƯỜNG DUY

Ông ĐỖ TRƯỜNG DUY

Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế.
Thiếu tướng, PGS. TS. BS. NGUYỄN HỒNG SƠN

Thiếu tướng, PGS. TS. BS. NGUYỄN HỒNG SƠN

Giám đốc Bệnh viện Quân Y 175
BS. TRỊNH VĂN MẠNH

BS. TRỊNH VĂN MẠNH

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh
LÃNH ĐẠO

LÃNH ĐẠO

Tổng hội Y học Việt Nam

Ông NGUYỄN TRƯỜNG NAM

Ông NGUYỄN TRƯỜNG NAM

Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế.
GS. TS. BS. PHẠM MINH THÔNG

GS. TS. BS. PHẠM MINH THÔNG

Chủ tịch Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam.
PGS. TS. BS. HÀ HỮU TÙNG

PGS. TS. BS. HÀ HỮU TÙNG

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
PGS. TS. BS. TRẦN THỊ THANH HƯƠNG

PGS. TS. BS. TRẦN THỊ THANH HƯƠNG

Phó Viện trưởng Viện Ung thư Quốc gia; Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế và Nghiên cứu Khoa học, Bệnh viện K Trung ương.

Classic 5 Columns

Ông ĐỖ TRƯỜNG DUY

Ông ĐỖ TRƯỜNG DUY

Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế.
Thiếu tướng, PGS. TS. BS. NGUYỄN HỒNG SƠN

Thiếu tướng, PGS. TS. BS. NGUYỄN HỒNG SƠN

Giám đốc Bệnh viện Quân Y 175
BS. TRỊNH VĂN MẠNH

BS. TRỊNH VĂN MẠNH

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh
LÃNH ĐẠO

LÃNH ĐẠO

Tổng hội Y học Việt Nam
Ông NGUYỄN TRƯỜNG NAM

Ông NGUYỄN TRƯỜNG NAM

Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế.

GS. TS. BS. PHẠM MINH THÔNG

GS. TS. BS. PHẠM MINH THÔNG

Chủ tịch Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam.
PGS. TS. BS. HÀ HỮU TÙNG

PGS. TS. BS. HÀ HỮU TÙNG

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
PGS. TS. BS. TRẦN THỊ THANH HƯƠNG

PGS. TS. BS. TRẦN THỊ THANH HƯƠNG

Phó Viện trưởng Viện Ung thư Quốc gia; Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế và Nghiên cứu Khoa học, Bệnh viện K Trung ương.
TS. BS. CUNG VĂN CÔNG

TS. BS. CUNG VĂN CÔNG

Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Phổi Trung ương.
PGS. TS. BS. ĐÀO VIỆT HẰNG

PGS. TS. BS. ĐÀO VIỆT HẰNG

Phó Tổng thư ký Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam (VNAGE); Phó Giám đốc Trung tâm nội soi Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.