All Speakers Layouts

his is sample of page tagline and you can set it up using page option

Grid 2 Columns

Grid 3 Columns

Grid 4 Columns

Grid 5 Columns

Classic 2 Columns

ÔNG VÕ HOÀI TRUNG

ÔNG VÕ HOÀI TRUNG

Quản lý kênh bán hàng dự án Doanh nghiệp của HP Việt Nam khu vực Miền Nam
BÀ NGUYỄN PHẠM PHƯƠNG THẢO

BÀ NGUYỄN PHẠM PHƯƠNG THẢO

Giám đốc khối Chính Phủ, Google Cloud Việt Nam

Ông NGUYỄN TRƯỜNG NAM

Ông NGUYỄN TRƯỜNG NAM

Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế.
Đại tá, TS. BS. TRẦN QUỐC VIỆT

Đại tá, TS. BS. TRẦN QUỐC VIỆT

Phó Giám đốc Bệnh viện Quân Y 175.

Classic3 Columns

ÔNG VÕ HOÀI TRUNG

ÔNG VÕ HOÀI TRUNG

Quản lý kênh bán hàng dự án Doanh nghiệp của HP Việt Nam khu vực Miền Nam
BÀ NGUYỄN PHẠM PHƯƠNG THẢO

BÀ NGUYỄN PHẠM PHƯƠNG THẢO

Giám đốc khối Chính Phủ, Google Cloud Việt Nam
Ông NGUYỄN TRƯỜNG NAM

Ông NGUYỄN TRƯỜNG NAM

Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế.

Đại tá, TS. BS. TRẦN QUỐC VIỆT

Đại tá, TS. BS. TRẦN QUỐC VIỆT

Phó Giám đốc Bệnh viện Quân Y 175.
GS. TS. NGUYỄN VĂN KÍNH

GS. TS. NGUYỄN VĂN KÍNH

Phó Chủ tịch Tổng Hội Y học Việt Nam, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương.
Ông NGUYỄN XUÂN VIỆT

Ông NGUYỄN XUÂN VIỆT

Giám đốc Công nghệ, FPT IS.

Classic 4 Columns

ÔNG VÕ HOÀI TRUNG

ÔNG VÕ HOÀI TRUNG

Quản lý kênh bán hàng dự án Doanh nghiệp của HP Việt Nam khu vực Miền Nam
BÀ NGUYỄN PHẠM PHƯƠNG THẢO

BÀ NGUYỄN PHẠM PHƯƠNG THẢO

Giám đốc khối Chính Phủ, Google Cloud Việt Nam
Ông NGUYỄN TRƯỜNG NAM

Ông NGUYỄN TRƯỜNG NAM

Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế.
Đại tá, TS. BS. TRẦN QUỐC VIỆT

Đại tá, TS. BS. TRẦN QUỐC VIỆT

Phó Giám đốc Bệnh viện Quân Y 175.

GS. TS. NGUYỄN VĂN KÍNH

GS. TS. NGUYỄN VĂN KÍNH

Phó Chủ tịch Tổng Hội Y học Việt Nam, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương.
Ông NGUYỄN XUÂN VIỆT

Ông NGUYỄN XUÂN VIỆT

Giám đốc Công nghệ, FPT IS.
Ông LÊ ANH QUÂN

Ông LÊ ANH QUÂN

Phó Giám đốc Ban Phát triển Giải pháp tài chính VietinBank.
Ông LUKE TRELOAR

Ông LUKE TRELOAR

Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối tư vấn chiến lược ngành Y tế và Khoa học đời sống, KPMG Việt Nam.

Classic 5 Columns

ÔNG VÕ HOÀI TRUNG

ÔNG VÕ HOÀI TRUNG

Quản lý kênh bán hàng dự án Doanh nghiệp của HP Việt Nam khu vực Miền Nam
BÀ NGUYỄN PHẠM PHƯƠNG THẢO

BÀ NGUYỄN PHẠM PHƯƠNG THẢO

Giám đốc khối Chính Phủ, Google Cloud Việt Nam
Ông NGUYỄN TRƯỜNG NAM

Ông NGUYỄN TRƯỜNG NAM

Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế.
Đại tá, TS. BS. TRẦN QUỐC VIỆT

Đại tá, TS. BS. TRẦN QUỐC VIỆT

Phó Giám đốc Bệnh viện Quân Y 175.
GS. TS. NGUYỄN VĂN KÍNH

GS. TS. NGUYỄN VĂN KÍNH

Phó Chủ tịch Tổng Hội Y học Việt Nam, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương.

Ông NGUYỄN XUÂN VIỆT

Ông NGUYỄN XUÂN VIỆT

Giám đốc Công nghệ, FPT IS.
Ông LÊ ANH QUÂN

Ông LÊ ANH QUÂN

Phó Giám đốc Ban Phát triển Giải pháp tài chính VietinBank.
Ông LUKE TRELOAR

Ông LUKE TRELOAR

Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối tư vấn chiến lược ngành Y tế và Khoa học đời sống, KPMG Việt Nam.
Ông ĐINH GIA TRUNG

Ông ĐINH GIA TRUNG

Giám đốc Nội dung & Sáng tạo, BHub Group.
GS. TS. BS. ĐỖ TẤT CƯỜNG

GS. TS. BS. ĐỖ TẤT CƯỜNG

Phó Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế VINMEC.