BÀ NGUYỄN PHẠM PHƯƠNG THẢO

Giám đốc khối Chính Phủ, Google Cloud Việt NamShare

BÀ NGUYỄN PHẠM PHƯƠNG THẢO